Skocz do zawartości

Luty

Powiat koniński doceniony w I edycji konkursu Innowacyjny Samorząd

Powiat koniński otrzymał wyróżnienie za projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja  i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Podczas Gali, która odbyła się w środę (26 lutego) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, nagrodę odebrał starosta koniński Stanisław Bielik wraz z dyrektorem PODGiK Zofią Maślak oraz naczelnikiem wydziału rozwoju i promocji Eweliną Rapełą.

Projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim…” dofinansowany z WRPO realizowany jest w dwóch obszarach – organizacyjnym i inwestycyjnym. Podejmowane działania służą podniesieniu jakości posiadanych zbiorów danych przestrzennych i wdrożeniu rozwiązań informatycznych zwiększających dostęp do elektronicznych usług publicznych w powiecie i 14 gminach – partnerach projektu, a tym samym usprawniających obsługę klienta.

Obecnie wszystkie rejestry prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie prowadzone są z wykorzystaniem zintegrowanych ze sobą programów. Praca na tak zgromadzonych danych jest zdecydowanie łatwiejsza, a przede wszystkim szybsza. Wymiernym efektem projektu jest Geoportal Powiatu Konińskiego obejmujący dane związane z szeroko pojętą geodezją oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym dla całego obszaru powiatu.

Dzięki ciągłej, bieżącej aktualizacji posiadanych danych, materiały, na wniosek poszczególnych klientów, są udostępniane i wydawane w zdecydowanie krótszym czasie. Wiele czynności administracyjnych zostało zniwelowanych do minimum. Poprzez zastosowane technologie, wniosek może zostać rozpatrzony nawet bez konieczności wizyty w urzędzie. Uruchomiony system umożliwia wykonywanie płatności internetowych bezpośrednio z konta bankowego klienta, bądź za pomocą kodu BLIK.

Na szczególną uwagę zasługuje usługa obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. W ciągu roku do PODGiK wpływa przeciętnie ponad 5 tys. zgłoszeń prac. Oczekiwanie na opracowanie takiego zgłoszenia przed wprowadzeniem e- usług, trwało ok. 7 dni roboczych, a w przypadku szczególnie skomplikowanych – nawet 14 dni. Obecnie dla jednostkowych robót z danego zakresu, zgłoszonych drogą elektroniczną, oczekiwanie na materiały skróciło się tylko do 30 minut. Natychmiast po otrzymaniu informacji o płatności, wygenerowane automatycznie dane są gotowe do pobrania przez zgłaszającego pracę geodetę.

Konkurs „Innowacyjny Samorząd”, zorganizowany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, miał na celu promocję wszelkiego rodzaju innowacji wdrażanych przez samorządy terytorialne zarówno w zakresie funkcjonowania urzędów, jak i transportu, ochrony środowiska, edukacji czy spraw społecznych. Do pierwszej edycji 181 jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło aż 304 projekty.

Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach: duże miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie oraz powiaty. W każdej z nich wyłoniono jednego zwycięzcę, a kilka projektów zostało wyróżnionych. Dyplomy za zakwalifikowanie do finału otrzymały te samorządy, których projekty otrzymały co najmniej dwa głosy kapituły (każdy inicjatywa oceniana była osobno).

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska Klembów oraz Powiat Toruński. W kategorii gminy miejsko-wiejskie finalistą została także Gmina Rychwał za projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”.

Patronaty honorowe nad konkursem Innowacyjny Samorząd 2020 objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting