Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

ZUS informuje instytucje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował elektroniczne usługi do obsługi wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS. Usługi umożliwiają wysyłanie i odbieranie korespondencji kanałem elektronicznym przy wykorzystaniu „Wniosku uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (OK-WUD)”. Dzięki elektronicznej komunikacji z Zakładem, można skutecznie obniżyć koszty obsługi prowadzenia spraw oraz usprawnić proces obiegu dokumentów.

Obecnie istnieją trzy metody przekazywania dokumentu OK-WUD w formie elektronicznej:
  1. Usługa, która pozwala na integrację systemu obsługi dokumentów instytucji z PUE ZUS za pośrednictwem usług ePUAP-u
Wniosek OK-WUD jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i może być wysyłany za pośrednictwem systemu do obiegu dokumentów do ZUS z wykorzystaniem udostępnionych usług integracji. Pracownik instytucji wypełnia wniosek o udostępnienie danych w swoim programie. Podpisuje wniosek profilem zaufanym (PZ ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (potocznie zwanym certyfikatem). Wysyła wniosek do ZUS. Odpowiedź z ZUS w formie elektronicznej jest przekazywana do systemu instytucji.
  1. Usługa, która pozwala na integrację systemu obsługi dokumentów instytucji bezpośrednio z PUE ZUS
Pracownik instytucji wypełnia wniosek o udostępnienie danych w swoim programie, z którego korzysta w urzędzie. Odpowiedź na wniosek otrzymuje tym samym kanałem komunikacji.

Szczegółowe informacje o metodach integracji za pośrednictwem PUE lub e-PUAP oraz o tym, jak przygotować swój system do podłączenia do usług w zakresie wniosku OK-WUD znajdują się na: www.bip.zus.pl w zakładce Inne – „Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.
  1. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD bezpośrednio ze swojego profilu na PUE ZUS
Instytucje, które występują do ZUS z wnioskiem o udostępnienie danych (OK-WUD) lub które przekazują inne dokumenty (np. zajęcia świadczeń), mają możliwość przekazywania tych dokumentów elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Takie czynności może realizować upoważniony pracownik instytucji. Pracownik, który będzie składał wnioski w imieniu instytucji musi mieć swoje konto w PUE ZUS.

Od niedawna, dla osób korzystających z tej metody, ZUS wprowadził duże ułatwienia w obsłudze wniosków OK-WUD. Na PUE ZUS pojawił się kreator wniosku OK-WUD, który  umożliwia automatyczne generowanie wielu wniosków dla jednego wnioskodawcy oraz podanych podmiotów. Dane podmiotów, których dotyczą generowane wnioski mogą być importowane z przygotowanego wcześniej pliku (np. w szablonie w Excel). Dodatkowo wprowadzono w PUE zmiany w zakresie wyszukiwania odpowiedzi. Teraz wyszukiwanie jest możliwe po danych osoby wysyłającej wniosek (podpisującym), identyfikatorze podmiotu, którego dotyczy zapytanie, sygnaturze sprawy instytucji i po dacie złożenia wniosku.

Zmiany wprowadzone przez ZUS usprawnią współpracę oraz wyeliminują papierową formę składania zapytań. Koordynatorem lokalnej akcji promocyjnej elektronicznego wniosku OK-WUD jest Agnieszka Jąkalska, tel.: 63 246 67 33.

Ĺšródło: ZUS
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting