Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Z VI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz szósty w tej kadencji. Posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym. Radni podjęli też dwie uchwały w sprawach finansowych.

Porządek obrad liczył piętnaście punktów. Radni, tradycyjnie, wysłuchali wystąpienia starosty konińskiego. Po zrelacjonowaniu działalności zarządu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, Stanisław Bielik omówił kilka wydarzeń z życia powiatu, a także odniósł się do sytuacji w prowadzonych przez powiat szkołach w kontekście ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Poinformował, że trzy placówki oświatowe powiatu (ZSP w Kleczewie, ZSP w Sompolnie i ZSEU w Żychlinie) już wcześniej zrezygnowały z kontynuowania protestu, aby zdążyć z przeprowadzeniem klasyfikacji maturzystów do 26 kwietnia. Natomiast, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale prowadził zajęcia dla uczniów przez cały czas trwania akcji strajkowej.

W części sprawozdawczej posiedzenia radni wysłuchali również informacji z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sprawozdania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie. Zapoznali się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta i powiatu w 2018 r. oraz informacją o przekazanych w ubiegłym roku dotacjach dla gminnych spółek wodnych. Rada przyjęła też roczne sprawozdania: z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – także, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Kolejne rozstrzygnięcia podjęte zostały w formie uchwał i dotyczyły finansów. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Wiązały się one z reorganizacją posiadanych środków oraz wprowadzeniem do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in. dotacji celowych Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pieniędzy przekazanych przez gminy na realizację wspólnych przedsięwzięć drogowych. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu.
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
VI sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting