Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Z V sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami V sesja Rady Powiatu Konińskiego. Obrady zdominowały sprawozdania i informacje. Radni przyjęli aż osiem dokumentów podsumowujących ubiegłoroczne zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały starostwa.
  
Porządek dzisiejszego posiedzenia liczył 16 punktów. W części informacyjno-sprawozdawczej obrad radni wysłuchali sprawozdania starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym. Zapoznali się też z informacją o aktualnych wydarzeniach powiatowych oraz najbliższych planach zarządu dotyczących zadań na drogach.

Następnie radni przyjęli informacje: o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie i stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nie wnieśli uwag do dokumentów podsumowujących ubiegłoroczne zadania: Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

Zgodnie z porządkiem obrad, rada wysłuchała również informacji przygotowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie oraz wydział rozwoju i promocji konińskiego starostwa.
Z podsumowania przedstawionego przez ZDP wynika, że realizując w ubiegłym roku 26 przedsięwzięć inwestycyjnych za prawie 21 mln zł, samorząd poprawił układ komunikacyjny powiatu, oddając do użytku ponad 20 km nowej nawierzchni dróg, prawie 6 km chodników oraz ponad 2 km ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych. Zlecił też opracowanie 22 dokumentacji na kolejne planowane inwestycje i remonty.

Do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyczyniły się również remonty cząstkowe na ponad 3 tys. 890 m2 nawierzchni dróg (za prawie 400 tys. zł), umieszczenie lub wymiana 150 znaków drogowych, tablic i luster, odnowienie oznakowania przejść dla pieszych na powierzchni 3 tys. 630 m2, a także przeprowadzenie wycinki krzewów na 60 tys. m2 poboczy i rowów oraz ok. 200 drzew, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym. Dzięki zaangażowaniu dodatkowych środków, tj. dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 1 mln 496 tys. zł udało się także zrealizować zadanie (za ponad 3 mln zł) polegające na przebudowie obiektu mostowego Przewóz w Mielnicy Dużej.

Z kolei wydział rozwoju i promocji przygotował i przedstawił radzie informację o projektach z udziałem zewnętrznych środków finansowych realizowanych przez powiat w 2018 r. Wynika z niej, że nasz samorząd był zaangażowany w realizację 43 projektów, w tym 26 – rządowych i 17 – unijnych. Pozyskane w ramach tych programów ponad 31 mln zł dofinansowania pozwoliło rozszerzyć działania pomocowe oferowane mieszkańcom przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także zrealizować wiele ważnych zadań w obszarze infrastruktury drogowej, edukacji, geodezji, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Po przyjęciu wszystkich informacji i sprawozdań, radni zajęli się sprawami wymagającymi rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Określili zadania powiatu i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, a także zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
V sesja Rady Powiatu Konińskiego
V sesja Rady Powiatu Konińskiego
V sesja Rady Powiatu Konińskiego
V sesja Rady Powiatu Konińskiego
V sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting