Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Rusza XVII edycja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii gospodarstw indywidualnych. Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 
Cel konkursu to promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zgłaszać można gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Przebiega on w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym.
 
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Przy opiniowaniu brane są pod uwagę przede wszystkim:
  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa;
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych;
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej;
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych;
  • estetyka gospodarstw;
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
 
Zgłoszenia do udziału w tegorocznej edycji należy dokonać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 roku.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i załączenie przez właściciela zgłaszanego gospodarstwa informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania, a także zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.
 
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS, w prasie oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
 

Ĺšródło: KRUS Placówka Terenowa w Koninie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting