Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych naborów partnerów

Powiat koniński zawiadamia o rozstrzygnięciu otwartych naborów Partnerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektów partnerskich: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie konińskim oraz Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej świadczonych w lokalnej społeczności.
  1. OGŁOSZENIE – USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE
Wynik wyboru partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej 7 włączenie społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.2 z dnia 5 lipca 2019 roku oferty złożyły następujące podmioty:
  1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 62-500 Konin, ul. PCK 13;
  2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A.
Oferty spełniły wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją komisji z dn. 19.08.2019 r. do wspólnej realizacji projektu wybrano Partnerów:
  1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 62-500 Konin, ul. PCK 13;
  2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A
z uwagi na spełnienie wymaganych kryteriów formalnych oraz zaproponowany zakres działań
w ramach projektu.
 
  1. OGŁOSZENIE – WSPARCIE RODZIN I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Wynik wyboru partnera/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej 7 włączenie społeczne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.2 z dnia 5 lipca 2019 roku ofertę złożył następujący podmiot:
  1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, 62-510 Konin, ul. Południowa 2A.
Oferta spełniła wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją komisji z dn. 19.08.2019 r. do wspólnej realizacji projektu wybrano Partnera:
  1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, 62-510 Konin, ul. Południowa 2A
z uwagi na spełnienie wymaganych kryteriów formalnych oraz zaproponowany zakres działań
w ramach projektu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting