Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Rozmawiali o roli i znaczeniu ojca w wychowaniu dziecka

Więzi emocjonalne w rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne tacierzyństwo, prawa i obowiązki rodziców w sytuacjach kryzysowych rodziny – to główne tematy poruszone podczas konferencji „Ważność ojca w strukturze wychowawczej rodziny”, która odbyła się 2 kwietnia w Kleczewie.
 
Organizacja konferencji problemowych wpisała się na stałe w plan działań podejmowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie. Celem tegorocznego spotkania była odpowiedź na pytanie - jakie jest znaczenie ojca w życiu dziecka.

Tematyka wykładów poprowadzonych przez specjalistów podczas konferencji koncentrowała się na takich zagadnieniach, jak: więzi emocjonalne w rodzinie, kryzys ojcostwa, samotne tacierzyństwo, a także prawa i obowiązki rodziców w sytuacjach kryzysowych rodziny. Niezwykle cennymi w swej treści były wystąpienia ojców dzielących się rodzicielskim doświadczeniem. W ramach tematu: Ja tato – co dałem, co otrzymuję wystąpili ojcowie – przedstawiciel ojców młodszego pokolenia, tato dwójki dzieci; ojciec dwojga dorastających dzieci, łączący rolę taty zaangażowanego w towarzyszenie dzieciom w ich wzrastaniu z pełnieniem funkcji publicznych; głowa rodziny wielodzietnej. Bardzo osobiste świadectwa ojców uruchomiły pokłady emocji wśród odbiorców konferencji.

Organizatorom zależało, aby głos w dyskusji o ważnej roli ojca w rodzinie zabrały same dzieci, których potrzeby również wyraźnie wybrzmiały w wykładach specjalistów. Taka była idea zorganizowanego w ramach konferencji konkursu plastycznego pt. Mój tato… W odpowiedzi wpłynęło  271, przepełnionych emocjami, prac plastycznych dzieci z przedszkoli oraz klas I-IV szkół podstawowych z 23 placówek z terenu powiatu konińskiego. Dzięki sponsorom wspierającym organizację konferencji, każde dziecko otrzymało dyplom uznania i nagrodę.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Stanisława Bielika Starostę Konińskiego. Wzięło w niej udział około 100 osób – rodziców, nauczycieli, wychowawców z powiatowych placówek oświatowych, co stanowi przejaw dużego zainteresowania środowiska poruszonym tematem. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, samorządu, Sądu Rejonowego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie czy Ośrodka Adopcyjnego przy TPD w Koninie.

W przerwie, uczestnicy spotkania mieli możliwość zaopatrzenia się w pomoce dydaktyczne i literaturę związaną z poruszaną tematyką.

Konferencja odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Kleczewie, którego dyrekcja i społeczność szkolna wykazała duże zaangażowanie podczas realizacji przedsięwzięcia. Wsparcia w różnej formie udzieliły również instytucje, firmy oraz środowiska Gminy i Miasta Kleczew.
Rozmawiali o roli i znaczeniu ojca w wychowaniu dziecka
Rozmawiali o roli i znaczeniu ojca w wychowaniu dziecka
Rozmawiali o roli i znaczeniu ojca w wychowaniu dziecka
Rozmawiali o roli i znaczeniu ojca w wychowaniu dziecka
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting