Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.

Rozwojowy i proinwestycyjny. Powiat koniński ma budżet na 2020 r.

Radni powiatu konińskiego spotkali się 30 grudnia na trzynastym i zarazem ostatnim posiedzeniu w tym roku. Przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki. Zatwierdzili przyszłoroczne plany pracy rady i jej komisji. Zaniepokojeni sytuacją w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie  wypracowali też stosowne stanowisko w tej sprawie. 

Koniec roku to jednak przede wszystkim czas uchwalania budżetów na kolejne miesiące. Wczorajsze obrady przyniosły, więc rozstrzygnięcia dotyczące najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni byli jednomyślni, uchwalając wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027. Zgodnie zagłosowali też za przyjęciem budżetu na 2020 r., w którym dochody powiatu prognozowane są na 111 mln  484 tys. zł., a wydatki - na 107 mln 498 tys. zł. Różnicę między dochodami a wydatkami, czyli nadwyżkę budżetową w wysokości  3 mln 985 tys., powiat planuje wydać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Według starosty Stanisława Bielika plan finansowy w proponowanym kształcie należy uznać za bardzo ambitny. Prognozowane na przyszły rok dochody, to najwyższa kwota, jaka kiedykolwiek była zapisana w budżecie na etapie jego planowania, a w stosunku do mijającego 2019 r., to więcej o ponad 19 mln 500 tys. zł. Wrażenie robią również zaplanowane na ponad 29 mln zł wydatki majątkowe, które w przyjmowanym budżecie na 2019 r. wynosiły nieco ponad 9 mln zł, a w planie na 2018 r. – niecałe 5 mln zł.

Największymi wartościami po stronie dochodów przyszłorocznego budżetu są subwencje - 42  mln 707 tys. zł oraz prognozowane na 25 mln 648 tys. zł dochody własne z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. Znaczący wpływ na wielkość dochodów mają też środki pozyskane przez powiat ze źródeł zewnętrznych, m.in. ponad 2 mln 700 tys. zł z funduszy pomocowych na realizację 12 projektów oraz prawie 15 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Najwięcej środków po stronie wydatków stanowią, natomiast, drogi, oświata, administracja oraz pomoc społeczna. Na realizację zadań drogowych zaplanowano w przyszłorocznym budżecie rekordową kwotę – 32 mln 984 tys. zł, z czego na remonty bieżące i utrzymanie dróg – 3 mln 219 tys. zł. W dokumencie znalazło się aż pięć inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych: Różopole – Piotrkowice, Rudzica – Konin, Lisiec Wielki – Niklas i Paprotnia – Krzymów oraz największa, realizowana w cyklu dwuletnim: Piotrkowice – Licheń oraz Grąblin – Wola Podłężna. Na tym jednak nie koniec. Jak zapewniał starosta Stanisław Bielik, powiat czeka na decyzje w sprawie rekomendowania do dofinansowania z Funduszu trzech kolejnych wniosków na przebudowy dróg w miejscowościach: Leśnictwo-Morzyczyn, Dobrosołowo i Żychlin. Na zadania inwestycyjne, głównie modernizacje i remonty dróg, wydatkowane będą także środki wygospodarowane przez powiat w trakcie roku oraz pieniądze pozyskane w ramach tzw. porozumień z samorządami gminnymi. 

Drugim największym wydatkiem w budżecie (ponad 28 mln zł) jest oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Jak zapowiedział starosta, subwencja oświatowa dla powiatu wyniesie 22 mln zł i nie jest w stanie pokryć całości kosztów związanych z utrzymaniem szkół. Realizacja tych zadań w 2020 r. będzie, więc stanowić duże obciążenie powiatowego budżetu.

Stanisław Bielik odniósł się także do prognozowanych wydatków na administrację (12 mln 800 tys. zł, z czego ponad 9 mln stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz środków na zadania z zakresu pomocy społecznej (ponad 6 mln zł) i wsparcia dla rodzin zastępczych - ponad 4 mln 300 tys. zł.

Na koniec swojego wystąpienia przewodniczący zarządu zapewnił radnych, że przyszłoroczny budżet stwarza duże szanse na pomnożenie majątku powiatu i dalszy jego rozwój.

„Chcemy jak najwięcej inwestować, w szczególności w infrastrukturę drogową, bo takie są przecież oczekiwania nie tylko was radnych, ale także całego społeczeństwa powiatu. Jednocześnie nie chcemy powodować zbyt wysokiego zadłużenia. Wierzę, jestem przekonany, że przy harmonijnej współpracy całego samorządu powiatowego zakładane cele osiągniemy. Proszę, więc o pełną zaangażowania pracę i oszczędną gospodarkę pracowników starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych” – powiedział Stanisław Bielik.

Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2020 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady, a także uzyskał akceptację klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości, Naszego Powiatu oraz Towarzystwa Samorządowego. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie, 23 głosami „za”.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Rada powiatu uchwaliła budżet na 2020 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting