Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

PUP w Koninie z dwoma wyróżnieniami

W listopadzie br. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie dwukrotnie otrzymał wyróżnienia od władz samorządu województwa wielkopolskiego.

Najpierw, podczas konferencji 21 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu z okazji 25-lecia EURES w Unii Europejskiej i 15-lecia w Polsce, koniński PUP został doceniony za szczególną aktywność oraz podejmowane działania w ramach sieci EURES w Wielkopolsce w latach 2004-2019.

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są formalną siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy), a także innych organizacji regionalnych, krajowych czy międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji Europejskiej oraz mającą na celu wspieranie mobilności pracowników w państwach członkowskich sieci.

Sieć EURES, za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES, a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

Z kolei w miniony poniedziałek (25 listopada) Koniński Urząd Pracy został wyróżniony w inicjatywie „Liderzy Wojewódzkiego Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS” jako jeden z trzech najlepszych urzędów pracy w Wielkopolsce pod względem ilości i jakości aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nagrodę, podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, odebrali Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Dyrektor PUP w Koninie Anna Subda.

Celem Programu „RAZEM SKUTECZNIEJ BIS” było wspólne działanie Powiatowych Urzędów Pracy w: Czarnkowie, Jarocinie, Kaliszu, Kole, Koninie, Pleszewie, Poznaniu, Słupcy, Turku i Wągrowcu z instytucjami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie właściwego powiatu na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, będących wspólnymi klientami PUP oraz instytucji pomocy społecznej. Wypracowane w Programie metody efektywnego działania, mają umożliwić jego uczestnikom powrót na rynek pracy i zapobiec długotrwałemu bezrobociu.
PUP w Koninie z dwoma wyróżnieniami
PUP w Koninie z dwoma wyróżnieniami
PUP w Koninie z dwoma wyróżnieniami
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting