Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wypełniając postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs ma na celu wyłonienie i powierzenie organizacji pozarządowej, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.), utworzenia i prowadzenia na terenie powiatu konińskiego w 2020 roku 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 21listopada 2019 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesyłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting