Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Nowa jakość kształcenia w ZSP w Kleczewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie stawia na nową jakość kształcenia. Dzieje się tak za sprawą udziału w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Placówka otrzymała 1 marca certyfikat potwierdzający jej uczestnictwo w przedsięwzięciu.

Celem największego w Polsce projektu edukacyjnego współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jest rozwój kompetencji cyfrowych wielkopolskich nauczycieli i uczniów. Przedsięwzięciem, realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, objętych zostało ponad 11 000 uczniów oraz 5 000 nauczycieli z 600 szkół w województwie, w tym także młodzież i nauczyciele z ZSP w Kleczewie.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła skorzysta z innowacji technologicznych, a także nowatorskich metod dydaktycznych i procesów uczenia się. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt informatyczny pozwoli na wykorzystywanie Internetu i informatyki na niespotykanym dotychczas w polskich szkołach poziomie. Projekt zakłada szeroki wachlarz zajęć merytorycznych obejmujący, zarówno proces szkolenia nauczycieli, jak i bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów.

- Jego uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę w różnych jej dziedzinach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na przykład poprzez badania i eksperymenty w szkolnych laboratoriach przyrodniczych będzie można dokonać oceny jakości powietrza czy czystości wód. Będziemy też poznawać dzieje swojego regionu oraz tworzyć hasła encyklopedyczne dotyczące wydarzeń, które zaznaczyły się w historii 35 powiatów wielkopolskich – mówi Aneta Kalina Szczepaniak – dyrektor ZSP w Kleczewie – Na pewno dzięki temu projektowi uda się przeprowadzić wiele ciekawych zajęć, które przede wszystkim ze względu na sposób ich realizacji, wykraczać będą ponad ogólnopolskie standardy kształcenia – dodaje dyrektor.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting