Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz ósmy w tej kadencji. Porządek dzisiejszego posiedzenia liczył 13 punktów. W części sprawozdawczej obrad radni wysłuchali sprawozdania starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym.

 Po raz pierwszy zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami kierowników nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok. Przedmiotowe sprawozdania zostały przedłożone przez kierowników nadzoru wodnego w Inowrocławiu, Turku, Kole, Pleszewie, Koninie, Włocławku, Słupcy i Jarocinie.
Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Organ stanowiący wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji projektu ,,Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.
Przedmiotowy projekt będzie  realizowany przez Powiat Koniński, Miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego. Ponadto, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie gminy Golina, rada podjęła decyzję zezwalającą na nabycie przez powiat prawa ich własności.

Rada udzieliła pomocy finansowej dwóm jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie powiatu w formie dotacji celowej wynoszącej 10 tysięcy złotych otrzymały gminy: Rzgów i Grodziec.

Organ stanowiący powiatu przyjął też autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie dokonał zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
 
Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting