Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Z XI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XI sesja Rady Powiatu Konińskiego za nami. Radni podjęli szesnaście uchwał oraz przyjęli cztery informacje i sprawozdanie. Wysłuchali też relacji starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wydarzeń z życia powiatu.

Rada Powiatu Konińskiego zebrała się w starostwie 30 października, aby zrealizować 26-punktowy porządek obrad. Sesję zdominowały sprawy bieżące. 

W części sprawozdawczej posiedzenia radni przyjęli 4 informacje oraz sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące wykonania zadań na drogach powiatu konińskiego w okresie styczeń – wrzesień br. Wynika z niego, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku powiat podjął się wykonania na drogach 22 zadań inwestycyjno-remontowych. Wykonał też 66 remontów cząstkowych, a także kilkadziesiąt prac związanych z utrzymaniem obiektów inżynieryjnych, odwodnieniem dróg, wycinką krzewów i poprawą oznakowania. Na siedemnaście zdań na drogach pozyskał wsparcie finansowe z gmin w wysokości 1 mln 676 tys. zł, a z Funduszu Dróg Samorządowych – prawie 7 mln zł na przebudowę odcinków łączących miejscowości: Różopole – Piotrkowice oraz Konin – Rudzica. Do dofinansowania z Funduszu zakwalifikowały się także trzy kolejne zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas - Etap I” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna”.

W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się z informacją dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, a także z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym. Radni postanowili również uwzględnić potrzeby szkół powiatu i zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonali stwierdzenia proponowanych w nich przekształceń.

Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Radni wyrazili też zgodę na zmiany w uchwale dotyczącej zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” oraz dokonali aktualizacji „Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi…”.

Rada zadecydowała też o udzieleniu wsparcia finansowego gminie Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla OSP w Bielawach. Dotacja celowa w wysokości 10 tysięcy złotych wykorzystana zostanie przez jednostkę na wymianę bramy garażowej w ramach prowadzonej termomodernizacji strażnicy. Radni byli też jednomyślni w sprawie przyznania pomocy finansowej (10 tysięcy zł) gminie Krzymów. Środki te trafią do jednostki OSP w Brzeźnie na zakup specjalistycznej przyczepy do przewożenia zbiorników na wodę. 

Kolejne decyzje rady dotyczyły finansów powiatu. Radni przyjęli informacje z wykonania budżetu powiatu za I półrocze tego roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wg stanu na 30 czerwca 2019 r. Organ stanowiący przyjął też autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
XI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XI sesja Rady Powiatu Konińskiego
XI sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting