Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

We wszystkich gminach powiatu konińskiego działa system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Powiat koniński zakończył realizację projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.  Dziś (15 marca), o godzinie 9.00 w urzędzie został podpisany protokół potwierdzający odbiór końcowy wszystkich elementów projektu.

Powiat koniński, decyzją Rady Powiatu podjętą na sesji 2 sierpnia 2018 r., przystąpił do projektu „Bezpieczny Powiat Koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”, realizowanego z dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy o przekazaniu dotacji (w wysokości ponad 580 tys. zł) odbyło się 12 września w starostwie. Przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego środki umożliwiły zakup specjalistycznych urządzeń usprawniających system wczesnego ostrzegania mieszkańców powiatu konińskiego o zagrożeniach nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi.

Dzięki temu, we wszystkich 14 gminach powiatu uruchomione zostały punkty alarmowe wyposażone w 24 elektroniczne syreny szczelinowe oraz terminale komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. W siedzibie konińskiego starostwa powstało natomiast centrum zarządzania systemem. Warto podkreślić, że jest to pierwszy w powiecie konińskim system alarmowy umożliwiający przekazywanie komunikatów głosowych.

Całkowita wartość projektu „Bezpieczny Powiat Koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” wyniosła 683.068,20 zł, a wkład własny (ponad 102 tys.) pokryty został z budżetu powiatu w części 6.700 zł oraz środków przekazanych przez gminy w łącznej wysokości 96.200 zł.
We wszystkich gminach powiatu konińskiego działa system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
We wszystkich gminach powiatu konińskiego działa system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
We wszystkich gminach powiatu konińskiego działa system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting