Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

KRUS ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jego dotychczasowe edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem Strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Cel konkursu to promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn oraz urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
  • I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie dla autorów najciekawszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez KRUS, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.
 
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r. Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest w czerwcu br.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa. Regulamin dostępny jest w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.
 

Ĺšródło: KRUS
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting