Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Termomodernizacja ZSEU w Żychlinie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Starosta Koniński Stanisław Bielik podpisali wczoraj (21 maja) w sali balowej Pałacu Bronikowskich w Żychlinie umowę o dofinansowanie projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej trzech należących do szkoły obiektów poprzez przeprowadzenie ich kompleksowej modernizacji energetycznej.

Obecny stan techniczny infrastruktury edukacyjnej żychlińskiej placówki wymaga poprawy funkcjonalności pałacu oraz dwóch budynków edukacyjnych należących do zespołu pałacowo-parkowego. Mało efektywna energetycznie elewacja zewnętrzna, niewystarczająca izolacja termiczna stropodachu, nieefektywny system instalacji centralnego ogrzewania, zły stan techniczny okien czy drzwi zewnętrznych powodują, że budynki nie spełniają wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych. W związku z tym, w 2016 roku Zarząd Powiatu Konińskiego podjął decyzję o przygotowaniu i złożeniu wniosku na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych trzech obiektów należących do ZSEU w Żychlinie, które w efekcie przyczynią się do zmniejszenia energochłonności budynków, a także wpłyną na poprawę warunków nauczania.

Zakres robót na obiekcie zabytkowym oraz budynkach pozostających w jego otoczeniu był konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskał jego pozwolenie. Planowane prace termomodernizacyjne obejmują: wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej, wymianę dotychczasowego kotła gazowego na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny ze zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową oraz grzejników na płytowe, docieplenie stropu i ścian oraz odnowienie elewacji zewnętrznej. W budynkach sąsiadujących z pałacem zmodernizowany zostanie przesył ciepła oraz zamontowane będą głowice termostatyczne, odnowione zostaną dachy oraz dobudowane wiatrołapy. Zastosowanie w obiektach bardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwoli na redukcję rocznego zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 70%, a dzięki temu wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Realizacja projektu „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” kosztować będzie 1.505,816,33 zł. Dzięki zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Powiat Koniński otrzyma wsparcie unijne w wysokości 1.028.760,03 zł.
Prace termomodernizacyjne na obiektach rozpoczną się niezwłocznie po wyłonieniu w postępowaniu przetargowym wykonawcy zadania. Ich zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2020 roku.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
Termomodernizacja ZSEU w Żychlinie
Termomodernizacja ZSEU w Żychlinie
Termomodernizacja ZSEU w Żychlinie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting