Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Stypendia Starosty rozdane

Starosta Stanisław Bielik gościł wczoraj w urzędzie najzdolniejszą młodzież z powiatu. Dla stu uczniów oraz studentki przygotowano listy gratulacyjne potwierdzające decyzję Zarządu Powiatu o przyznaniu stypendium Starosty Konińskiego na 2019 r.
 
Stypendia Starosty Konińskiego przyznane zostały według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego". Warunkiem koniecznym uzyskania gratyfikacji finansowej były wyróżniające się wyniki w nauce, czyli osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75. W myśl uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów, o pomoc finansową mogli również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej.
 
W tym roku, powiat przeznaczył na pomoc stypendialną 167 100,00 zł. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta rekordowa liczba - 100 uczniów i jedna studentka. Najwięcej stypendiów, bo aż 41, trafiło do uczących się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, kolejne 34 - do młodzieży z Zespołu Szkół w Sompolnie, 18 - do uczniów z Zespołu Szkół w Kleczewie oraz 7 - do wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Finansowe wsparcie powiatu otrzymała także studentka trzeciego roku pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie dla ucznia oraz 250 zł dla studenta wypłacane będzie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych - przez sześć miesięcy.
 Suma, na jaką miesięcznie mogą liczyć stypendyści ze szkół powiatu konińskiego, to największe wsparcie, jakie przyznawane jest uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego.
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
101 uczniów ze stypendium Starosty Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting