Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Projekt aktywizacyjny dla osób pozostających bez zatrudnienia

Fundacja Partycypacji Społecznej wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej będą realizowali projekt aktywizacyjny pn. „Aktywność społeczna i zawodowa jest nam bliska”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa uczestników projektu oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Wsparciem objętych zostanie 180 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku 18-64 zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego (powiat gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.  

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie indywidualne w postaci spotkań z doradcą zawodowym (3 godz.) i psychologiem (3 godz.), a także wsparcie grupowe poprzez trening aktywizacyjno-motywacyjny (2 dni) oraz trening kompetencji i umiejętności (3 dni)

Ponadto, uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, zrealizować przynajmniej jeden kurs zawodowy, skorzystać z pośrednictwa pracy, jak również odbyć 3-miesięczny staż zawodowy.

Projekt obejmuje udział 180 osób niepracujących (113 kobiet i 67 mężczyzn):
  • 27 os. bezrobotnych z trzecim profilem,
  • 153 os. biernych zawodowo;
w tym m.in.:
  • 18 os. niepełnosprawnych,
  • 90 os. objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ),
  • 36 os. spełniających przesłankę wielokrotnego wykluczenia.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja
Wartość dofinansowania: 1 704 264,55 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting