Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019.

Realizując Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021, Zarząd Powiatu Konińskiego 16 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w dniu 21 lutego 2019 r.

Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

Rozstrzygnięcie zamieszczono na stronie BIP
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting