Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Dwunasta akcja usuwania azbestu w powiecie konińskim

Starostwo Powiatowe w Koninie, już od dwunastu lat, kontynuuje proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku, celem „Programu usuwania azbestu…” jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych.

Finansowaniu podlegają koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego, a mianowicie: demontaż elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie, tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko lub samo unieszkodliwienie wcześniej zdemontowanych odpadów azbestowych.

Kontynuacja programu w tym roku pozwoli unieszkodliwić ponad tysiąc ton odpadu azbestowego (na składowisku odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie). Zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz zawartą umową, wyłoniona w przetargu firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach będzie realizować to zadanie do 29 listopada br., a całkowita wartość usługi zamknie się w kwocie 450 tys. złotych brutto.
 
W ciągu 12 lat wykonywania programu unieszkodliwiono prawie 10 tys. ton wyrobów zawierających azbest i zrealizowano blisko 4 tys. wniosków.  Powiat Koniński przeznaczył na ten cel ponad cztery miliony środków własnych, a także dwa miliony dwieście tysięcy dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW).
 
Jak informuje Julia Stasińska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, realizacja programu wyzwala coraz to większą świadomość wśród społeczeństwa powiatu konińskiego o szkodliwości wyrobów azbestowych. Świadczy o tym między innymi systematycznie rosnąca liczba składanych wniosków. Od początku 2019 roku do konińskiego starostwa wpłynęło ponad 350 zgłoszeń. Nabór wniosków, które są sukcesywnie przekazywane do Wykonawcy – firmy AM Trans Progres, nadal trwa. Zgłoszenia będą realizowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tegoroczną kontynuację programu.
 
Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego, jak również w siedzibach gmin.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting