Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegający na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021, Zarząd Powiatu Konińskiego 19 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2020-2021.

W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono oferty złożone przez:
1. Fundację Mielnica na realizację zadania pn. „Prowadzenie w latach 2020-2021 Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla 35 osób z upośledzeniem umysłowym z terenu powiatu konińskiego – ŚDS im. Piotra Janaszka Fundacji Mielnica Duża – kontynuacja”, wysokość dotacji w 2020 r. – 845 932,00 zł;
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” na realizację zadania pn. „Środowiskowy Dom Samopomocy”, wysokość dotacji w 2020 r. – 706 082,00 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting