Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a, pkt. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn: "Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców".

 Treść oferty dostępna jest również:
- w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu konińskiego;
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Uwagi do złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie p. 167 lub drogą elektroniczną na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl 
z dopiskiem
Oferta realizacji zadania publicznego "Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców".
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting