Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Zawodowe kadry Konina i regionu

Kilkuset uczniów szkół technicznych z Konina i Żychlina dzięki unijnym pieniądzom podniesie swoje kwalifikacje jeszcze w trakcie trwania nauki. Ich staże są dla pracodawców szansą na wyszukanie przyszłych pracowników. Projekt „Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” wkracza właśnie w fazę najważniejszą dla obu stron rynku pracy.

Od wielu lat, nie tylko w regionie konińskim, słychać narzekania pracodawców na kształcenie młodzieży. Zbyt dużo teorii, za mało praktycznej wiedzy, zbyt ogólne kształcenie – to tylko niektóre z powszechnych opinii, z jakimi można spotkać się na rynku pracy. Prowadzony przez Powiat Koniński (lider) partnerski projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” powstał, by choć w części zmienić sytuację zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Dlatego uczniowie klas techników partnerów projektowych (Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie) rozpoczęli właśnie staże u pracodawców. ­

– To naprawdę duża, ponad półtysięczna grupa uczniów, dlatego bardzo zależy nam na pracodawcach, którzy poważnie potraktują kształcenie zawodowe i zrozumieją szansę, jaką projekt otwiera także przed nimi – tłumaczy Witold Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie.

– Uczniowie, którzy przystąpili do projektu, trafią do pracodawców, którzy za unijne pieniądze będą mogli pokryć na przykład koszty związane z wynagrodzeniem opiekuna stażu – wyjaśnia Ewelina Rapeła kierownik projektu, główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji konińskiego Starostwa i zachęca firmy oraz przedsiębiorstwa do kontaktu ze szkołami – partnerami projektu lub z biurem projektu w konińskim Starostwie.

Pierwsi pracodawcy, głównie tacy, którzy mieli już wcześniej kontakt ze szkołami, rozpoczęli już przyjmowanie uczniów na staże.
Pięć konińskich szkół ponadpodstawowych i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie także materialnie skorzystało ze środków projektu. – Choć to „miękkie” działanie, czyli finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, to część wydatków w formule zwanej cross-financing przeznaczyliśmy na remont pracowni zawodowych w tych szkołach. Ze środków unijnych wyposażyliśmy też te pracownie – dodaje Ewelina Rapeła.

Część pieniędzy projektu o wartości 4.323.262,54 zł przeznaczona jest też na sfinansowanie nauczycielom zawodu studiów podyplomowych, czy choćby na specjalistyczne szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów. Pierwsze szkolenia i kursy kwalifikacyjne dla uczniów pokazały, że był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”, dlatego Powiat ewentualne projektowe oszczędności  przeznaczy właśnie na takie działania.

Projekt trwa od maja ubiegłego roku i zakończy się w październiku 2019 roku.
Zawodowe kadry Konina i regionu
Zawodowe kadry Konina i regionu
Zawodowe kadry Konina i regionu
Zawodowe kadry Konina i regionu
Zawodowe kadry Konina i regionu
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting