Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Z XLVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego obradowali po raz ostatni w tej kadencji. Przetestowali nowy elektroniczny system głosowania oraz podsumowali 4 lata swojej pracy.

Szczególna atmosfera obrad nie zakłóciła ich porządku. Podczas 47. sesji Rady Powiatu Konińskiego wszyscy radni głosowali już przy pomocy nowego systemu zarządzania obradami. Radni przyjęli cztery informacje oraz podjęli dziewięć uchwał. Zadecydowali m.in. o przyjęciu regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Koniński oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Byli jednomyślni w sprawie ustanowienia nowego statutu powiatu. Wyrazili również zgodę na przystąpienie samorządu do realizacji dwóch projektów: „Mali odkrywcy – wsparcie edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” oraz „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”. Rada udzieliła też pomocy finansowej (13 tys. zł) Województwu Wielkopolskiemu na zakup urządzenia do dezynfekcji ambulansów będących w dyspozycji stacji pogotowia ratunkowego obsługującego obszar powiatu konińskiego i miasta Konina oraz powierzyła Gminie Rzgów zadanie polegające na odwodnieniu dróg powiatowych nr 3096P i 3091P (relacji Rzgów-Świątniki) przekazując na ten cel 39 tys. złotych. Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Konińskiego w latach 2014 – 2018 złożył też jej przewodniczący, Janusz Stankiewicz. Spotkaliśmy się w tej kadencji 47 razy, podjęliśmy 343 uchwały, w tym 22 stanowiące akty prawa miejscowego, rozpatrzyliśmy 180 sprawozdań, informacji i raportów, a naszą pracę wspierało 8 komisji stałych. Duże zaangażowanie radnych w sprawy mieszkańców powiatu można było obserwować niemalże na każdej sesji. Wyrazem tego były zgłaszane wnioski, interpelacje i pytania, których radni podczas trwania V kadencji samorządu powiatowego zgłosili prawie 300. Ich tematykę zdominowały oczywiście sprawy lokalne, jednocześnie często ze wskazaniem pilnej potrzeby interwencji. Interpelacje, wnioski i pytania najczęściej dotyczyły zagadnień z zakresu inwestycji i remontów drogowych, ale również ochrony środowiska czy bezpieczeństwa. Podjęliśmy wiele trafnych decyzji, które były owocem wypracowanego kompromisu. Dziękuję za zaangażowanie i mądre podejście do istotnych dla powiatu spraw” – mówił Janusz Stankiewicz. Szczególne podziękowania skierował też do wójtów i burmistrzów, a także Zarządu Powiatu Konińskiego podkreślając wkład starosty Stanisława Bielika w budowanie dobrych relacji z radą oraz zgodną i efektywną pracę obu organów.

Podczas sesji za współpracę powiatu z gminą podziękowała również wójt Grodźca Anna Andrzejewska - Dziękuję za otwarcie na inwestycje w gminie Grodziec. Dziękuję staroście i współpracownikom za szybkie rozwiązywanie spraw i za profesjonalną współpracę. Razem zmieniamy powiat na lepsze – powiedziała Anna Andrzejewska.
Na koniec 47. posiedzenia Rady Powiatu Konińskiego podziękowania złożył też starosta koniński Stanisław Bielik. Docenił pełną zaangażowania pracę radnych, a także efektywną współpracę z wójtami i burmistrzami z gmin powiatu konińskiego. Podziękował członkom zarządu, skarbnikowi, sekretarzowi oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting