Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Z XLV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Stanisław Bielik został uhonorowany przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 20-lecia”. Odznaczenie i statuetkę wręczył Staroście Konińskiemu w obecności radnych powiatowych wiceprezes ZPP Krzysztof Nosal.

Rada Powiatu Konińskiego wznowiła obrady po krótkiej przerwie wakacyjnej. Radni spotkali się 2 sierpnia w starostwie, by procedować w sprawach finansowych. Zadecydowali też o przystąpieniu samorządu do realizacji projektu ,,Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.

45. posiedzenie organu stanowiącego powiatu rozpoczęło się tradycyjnie o godz. 12.00 w sali konferencyjnej urzędu. Była to ostatnia sesja z udziałem, odchodzących na emeryturę: Wiesławy Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i Haliny Dąbrowskiej - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie. Z tej okazji radni pożegnali obie panie kwiatami, a starosta koniński - w imieniu zarządu powiatu - wręczył odznaki tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego”: Wiesławie Matusiak - za zaangażowanie w inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizację bezrobotnych mieszkańców powiatu konińskiego, a Halinie Dąbrowskiej - w uznaniu zaangażowania w realizację działań mających na celu ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną w powiecie konińskim.

Uroczystych momentów podczas tej sesji było jednak więcej. Wiceprezes ZPP, starosta kaliski Krzysztof Nosal odczytał tekst uchwały Zarządu Związku Powiatów Polskich przyznający Stanisławowi Bielikowi tytuł „Samorządowiec 20-lecia” oraz Honorową Statuetkę „za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. Następnie w obecności radnych, zaproszonych gości i mediów wręczył Staroście Konińskiemu oba wyróżnienia. 
Po tym uroczystym akcencie, obrady kontynuowane były zgodnie z ustalonym porządkiem. W części sprawozdawczej posiedzenia, rada przyjęła sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, a realizując kolejne tematy podjęła 12 uchwał.

W ramach wspierania przedsięwzięć prośrodowiskowych organ stanowiący udzielił pomocy finansowej sześciu jednostkom samorządu terytorialnego. Gminy: Golina, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Sompolno i Wilczyn otrzymały dotacje na zadania związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych na budynkach strażnic OSP. Radni postanowili również przekazać 10 tysięcy gminie Wierzbinek na zakup specjalistycznego sprzętu (motopompy szlamowej oraz turbowentylatora oddymiającego) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach. Byli też jednomyślni w sprawie przystąpienia powiatu do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”, na który starostwo pozyskało ponad 580 tysięcy dofinasowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z wszystkimi czternastoma gminami. Pozwoli ono usprawnić system wczesnego ostrzegania mieszkańców powiatu konińskiego o zagrożeniach nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi. Stanie się tak za sprawą uruchomienia w gminach punktów alarmowych oraz zainstalowania w ich urzędach oraz w starostwie specjalistycznego oprogramowania sterującego. W tym celu zakupione zostaną 24 elektroniczne syreny szczelinowe, 14 terminali komputerowych i 1 terminal powiatowy.  Całkowita wartość projektu przekroczy 683 tysiące złotych, a wkład własny (ponad 102 tysiące) pokryty zostanie z budżetu powiatu w części 6 tysięcy 700 zł oraz środków przekazanych przez gminy - w łącznej wysokości 96 tysięcy 200 zł. Przedsięwzięcie ma zostać sfinalizowane do końca 2018 r.
Podczas obrad radni ponownie zajęli się sprawą obniżenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu konińskiego. I choć na poprzedniej sesji nie wyrazili zgody na zmianę pensji, dziś podjęli uchwałę, zgodnie z którą od 2 listopada  br. starosta będzie otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie niższe o ok. 1400 zł.

Następne rozstrzygnięcia dotyczyły zmian w planach finansowych powiatu. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie zadecydowali o dokonaniu korekty w budżecie na rok bieżący. Dotyczyły one reorganizacji posiadanych środków oraz wprowadzenia do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in pieniędzy przekazanych przez gminy: Grodziec, Stare Miasto i Rzgów na realizację wspólnych zadań drogowych. Samorząd Grodźca udzielił powiatowi pomocy finansowej w kwocie 75 tysięcy na wykonanie drugiego etapu przebudowy odcinka drogi nr 3097P w Biskupicach (25 tysięcy) oraz na budowę chodnika w miejscowości Biała (50 tysięcy). Dodatkowe środki na realizację inwestycji na drogach powiatowych: nr 3235P Stare Miasto – Rumin (73 tysiące zł) oraz nr 3251P w miejscowości Żychlin ( 27 tysięcy) przekazała także gmina Stare Miasto, a ponad 46 tysięcy zł powiat otrzymał z gminy Rzgów na przebudowę odcinka drogi nr 3236P relacji Sławsk - Kowalewek - Barczygłów i skrzyżowania z drogą gminną nr ew. 437. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie przez radnych uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2018 – 2027.

 
Nagroda ZPP dla starosty konińskiego
Nagroda ZPP dla starosty konińskiego
Nagroda ZPP dla starosty konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting