Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Z 46. sesji Rady Powiatu Konińskiego

Udzielenie pomocy finansowej, powierzenie realizacji zadań drogowych, czy uchwalenie nowych stawek opłat za usuwanie pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych - to tylko niektóre z decyzji podjętych na XLVI sesji Rady Powiatu Konińskiego.

Radni powiatu spotkali się dziś (13 września) w starostwie, aby zrealizować 23-punktowy porządek posiedzenia. Zanim jednak przystąpili do pracy, wzięli udział w uroczystości uhonorowania Władysława Kocaja, wicestarosty konińskiego i Jana Bartczaka, naczelnika wydziału edukacji i spraw społecznych - srebrnymi medalami za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Odznaczenia, przyznane przez zarząd główny LOK, wręczył prezes zarządu powiatowego organizacji - Wojciech Kacprzak.

Po tym miłym akcencie, obrady kontynuowane były zgodnie z ustalonym porządkiem. W części sprawozdawczej posiedzenia, rada przyjęła sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, a realizując kolejne tematy podjęła 15 uchwał.

Organ stanowiący uchwalił nowe stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu. Od stycznia przyszłego roku właściciele pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych, utrudniających ruch lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu na drodze będą musieli zapłacić za usunięcie: motoroweru - 115 zł, motocykla - 227 zł, auta osobowego - 494 zł, a ciężarowego o masie 3,5 do 7,5 t - 616 zł. Odholowanie aut od 7,5 do 16 ton kosztować będzie 871 zł, a pojazdu o masie powyżej 16 ton - 1284 zł. Za pozostawienie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jego właściciel obciążony zostanie kwotą 1562 zł. Na niezmienionym poziomie (od 100 do 600 zł w zależności od rodzaju pojazdu, jego masy oraz zakresu usługi) kształtować się będą. opłaty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingach strzeżonych trzeba będzie zapłacić odpowiednio od 21 do 204 zł.

Sesja przyniosła również rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Rada udzieliła pomocy finansowej trzem jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych.  Wsparcie powiatu w formie dotacji celowej wynoszącej 10 tysięcy złotych otrzymały gminy: Grodziec, Kleczew i Rychwał. Radni wyrazili też zgodę na zmianę zadania, na które w czerwcu br. przekazali dotację gminie Skulsk. Pomoc finansowa powiatu zostanie wykorzystana przez jednostkę OSP w Mielnicy Dużej, nie jak wstępnie wnioskowano, na wykonanie termomodernizacji elewacji strażnicy, ale na ocieplenie jej dachu i podłogi.

Radni podjęli także decyzję o przekazaniu gminie Rzgów 39 tys. zł na wykonanie odwodnienia dróg powiatowych nr 3096P i nr 3091P relacji Rzgów- Świątniki. Powierzyli trzem samorządom gminnym prowadzenie zadań publicznych powiatu dotyczących inwestycji drogowych. Zgodnie z przyjętymi dziś uchwałami, gmina Rychwał wybuduje chodniki w miejscowościach: Dąbroszyn (580 m) i Czyżew (208 m), a gmina Wilczyn - przy drogach powiatowych nr 3180P i 3105P w miejscowościach: Kopydłowo (177,40 m) i Góry (200 m). Na ostatnią z inwestycji rada powiatu przekazała samorządowi gminy 60 tys. zł.

Ponadto, organ stanowiący przyjął autopoprawki zgłoszone przez zarząd i zadecydował o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący oraz wieloletniej prognozie finansowej, zatwierdził Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w powiecie konińskim i realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskiem (V) oraz wprowadził zmiany w uchwale określającej zadania powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
Z 46. sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z 46. sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting