Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Starosta Koniński ogłasza otwarty nabór Partnerów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi priorytetowej 7 włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem Partnerstwa będzie poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich poprzez wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez wsparcie usług świadczonych w lokalnej społeczności (wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi) zgodnie z założeniami zawartymi w OGŁOSZENIU.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting