Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na udzielaniu w 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej w 2019 r.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Konińskiego 29 listopada 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w dniu 18 października 2018 r.

Przedmiotowe zadanie będzie realizowało Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.
Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2019 r. wynosi 198.000,00 zł.

Uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursach ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting