Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2019-2021

Zarząd Powiatu Konińskiego wybrał ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2019-2021.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Zarząd Powiatu Konińskiego 28 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2019-2021.

Zadanie mające na celu prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Koninie będzie realizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Marina”.

Uchwała Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w latach 2019-2021.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting