Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Jest  ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach  Rehabilitacji Rolników KRUS .
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacji Rolników w:
  • Szklarskiej Porębie
  • Iwoniczu Zdroju
  • Horyńcu Zdroju
  • Kołobrzegu
  • Jedlcu
  • Świnoujściu
Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji .
 
Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – które rokują odzyskanie  zdolności do pracy w gospodarstwie
w wyniku leczenia i rehabilitacji.

 
Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS musi spełniać określone wymogi. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę jeżeli: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym   zakresie, albo, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracyw gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej), albo ma  ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.
 
Podstawę do skierowania  na rehabilitację leczniczą stanowi:
Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej.
 
O skierowanie na rehabilitację leczniczą można ubiegać się także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie.
Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia MinistraRolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.
 
Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego   Ubezpieczenia Społecznego lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting