Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Powiat Koniński nagrodzony za pomoc dzieciom

Powiat Koniński znalazł się w gronie czterech samorządów w kraju uhonorowanych „za powierzanie dzieci wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej”. Uroczystość wręczenia wyróżnień przyznanych przez Zarząd Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej odbyła się na 6. Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego w Warszawie.

Podczas uroczystej gali w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie wyróżnienie odebrały Elżbieta Sroczyńska i Dorota Kaźmierczak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. O zabranie głosu w imieniu nagrodzonych poproszono starostę konińskiego Stanisława Bielika.

- Powiat Koniński jest skromnym powiatem ziemskim we wschodniej części Wielkopolski, który od początku swego istnienia postawił na rodzinną pieczę zastępczą, bez korzystania ze wsparcia instytucjonalnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i mądrości pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wsparciu samorządu powiatowego, ale przede wszystkim dzięki wspaniałym rodzinom, które podejmują się tej ciężkiej i wymagającej pracy, nasze dzieci z powiatu konińskiego nie trafiają do placówek, bez względu na wiek. Jesteśmy dumni z naszego modelu pracy, który gwarantuje spójny, przyjazny system wspierający rodziny i który zapewnia wszystkim dzieciom wychowanie oraz dorastanie w rodzinie – powiedział starosta Stanisław Bielik dziękując za przyznane wyróżnienie.

Kryteria, które umożliwiły wybór wyróżnionych powiatów obejmowały analizę danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pomocą narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.  Nagroda cieszy tym bardziej, że przyznano ją powiatowi konińskiemu po raz drugi. W 2016 r. nasz samorząd wyróżniony został za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W związku z tegorocznym wyróżnieniem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koninie zostało zaproszone do zaprezentowania osiągnięć w obszarze pieczy zastępczej podczas konferencji organizowanej przez Wiseeuropa - Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, która odbędzie się 29 maja w Warszawie.
 
Organizatorem 6. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz Fundacja Przyjaciółka i Miasto Warszawa. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka, Minister Sprawiedliwości i Związek Powiatów Polskich.

Powiat koniński reprezentowali na Kongresie: starosta Stanisław Bielik, pracownicy PCPR: Elżbieta Sroczyńska, Dorota Kaźmierczak, Małgorzata Pęczkowska, Agnieszka Rubczewska i Ewelina Baranek oraz zawodowe rodziny zastępcze: Zofii i Józefa Walkowskich, Elżbiety i Józefa Urbaniaków oraz Emilii i Błażeja Michalaków.
Powiat Koniński nagrodzony za pomoc dzieciom
Powiat Koniński nagrodzony za pomoc dzieciom
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting