Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresów:
  • edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • oświaty i wychowania
  • wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Konińskiego 21 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Oferty na konkursy z edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (załącznik nr 1); oświaty i wychowania (załącznik nr 2) oraz wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej (załącznik nr 3) można składać w terminie do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting