Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego - kultura

Zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia im. Antoniego Szulczyńskiego, na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: "Antoni Szulczyński – malarz Wielkopolski".
 
Treść oferty dostępna jest również na:
- stronie powiatu konińskiego;
- tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie p. 167 lub drogą elektroniczną na adres krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.  
 
Oferta realizacji zadania publicznego "Antoni Szulczyński – malarz Wielkopolski"
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting