Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Kto zdobędzie tytuł Powiatowego Rolnika Roku?

Kto w tym roku wywalczy prestiżową statuetkę żniwiarza? Do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku” pretenduje dziesięcioro gospodarzy z powiatu konińskiego.

Już po raz szesnasty prezentujemy znakomitych specjalistów z różnych branż agrobiznesu, którzy zostali nominowani w - organizowanym przez samorząd powiatu konińskiego - Konkursie „Powiatowy Rolnik Roku”. Wśród wyróżnionych nie brakuje hodowców bydła mlecznego i opasowego, trzody chlewnej oraz drobiu, a także plantatorów upraw zbożowych i sadowników. Choć prowadzą różniące się od siebie działalności, łączy ich jedno - troska o wysoką jakość.

Konkurs od początku służy popularyzacji dobrych praktyk rolniczych oraz promocji nowoczesnych rolników z powiatu konińskiego, którzy osiągają wyniki ekonomiczne plasujące ich w wielkopolskiej a nawet krajowej czołówce przedsiębiorców. Wyboru najlepszych rolników dokonuje - powołana zarządzeniem Starosty Konińskiego - kapituła, która wizytuje gospodarstwa, zgłoszone do konkursu przez określone w regulaminie instytucje. Komisja poddaje je obiektywnej i wszechstronnej ocenie oraz kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów.
Podczas szesnastu edycji konkursu, do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku” pretendowało 321 gospodarstw rekomendowanych przez samorządy lokalne i instytucje działające w otoczeniu rolnictwa, 150 rolników otrzymało akty nominacji a 73 spośród nich uhonorowanych zostało prestiżowym tytułem i „statuetką żniwiarza”.
 
W lipcu br. kapituła pracująca pod kierownictwem Zenona Paszka – członka zarządu powiatu konińskiego, odwiedziła 11 gospodarstw i dokonała ich oceny zgodnie z kryteriami ujętymi w regulaminie konkursu. Po podliczeniu punktów przyznanych gospodarstwom za: uzyskane efekty ekonomiczne i poziom produkcji, nowoczesność technologii, organizację pracy i racjonalność wyposażenia oraz estetykę gospodarstwa, dbałość o dobrostan zwierząt i środowisko naturalne, a także stosowanie zwykłej dobrej praktyki rolniczej i przestrzeganie zasad bhp - kapituła postanowiła nominować do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2018”:
 
Sylwię i Karola Balcerzaków z Dąbroszyna w gminie Rychwał – właścicieli 20-hektarowego gospodarstwa specjalizującego się w hodowli kur niosek liczącego ok. 60 tysięcy sztuk. Ferma wyposażona jest w nowoczesne maszyny, w tym kurniki obsługiwane przez sterowane komputerowo urządzenia do wydawania pasz i wody. Państwo Balcerzakowie prowadzą również działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych oraz sprzedaży pasz i koncentratów dla zwierząt.
 
Aleksandra Banasika prowadzącego w Budzisławiu Kościelnym, gmina Kleczew, 98-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję zbóż. W strukturze upraw 20 hektarów zajmuje rzepak ozimy (dający plon na poziomie 3,5 tony z ha), 10 hektarów - pszenica ozima (8,7 ton z ha) oraz 40 hektarów - kukurydza na ziarno (13 ton z ha). Na areale 28 hektarów uprawiane są także: cebula (60 ton z ha), ziemniaki skrobiowe (35 ton z ha) oraz buraki cukrowe (80 ton z ha). Gospodarstwo wyposażone jest w specjalistyczne maszyny służące do ich produkcji i zbioru. Poza prowadzeniem gospodarstwa, pan Banasik świadczy usługi rolnicze w zakresie siewu zbóż, rzepaku i kukurydzy. Gospodarstwo wyróżnia się nowoczesnością i wysokim stopniem zmechanizowania.
 
Magdalenę i Radosława Jaworskich posiadających w miejscowości Ranna, gmina Kramsk, nowoczesne, w pełni zmechanizowane gospodarstwo o powierzchni 62 hektary. Jego głównym profilem działalności jest produkcja roślinna, w której dominuje uprawa zbóż: pszenicy ozimej (15 ha), kukurydzy (25 ha), jęczmienia (10 ha) oraz pszenżyta (12 ha).  Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane Uzyskiwane plony kształtują się na poziomie 7 ton z ha w przypadku pszenicy i pszenżyta oraz ok. 6 ton z ha jęczmienia.
 
Jolantę i Dariusza Klichowskich z Radoliny w gminie Golina, prowadzących 20-hektarowe gospodarstwo wyspecjalizowane w sadownictwie nastawionym na produkcję owoców: borówki (4 ha), wiśni (5,5 ha), agrestu (0,5 ha), porzeczki czarnej (5 ha) oraz śliwy (3 ha). Osiągany roczny wynik produkcyjny kształtuje się na poziomie: 10 ton owoców z ha - w przypadku borówki i śliwy, 7 ton - wiśni, 3 ton - agrestu oraz 6 ton porzeczki. Gospodarstwo wyposażone jest w specjalistyczne maszyny służące do produkcji i zbioru owoców.
 
Martę i Mariusza Kowalskich z Ksawerowa w gminie Kramsk, którzy są właścicielami 120-hektarowego gospodarstwa specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego. Aktualnie stado liczy 100 krów dojnych. Średnia wydajność mleka od jednej sztuki wynosi 10500 litrów rocznie. Struktura zasiewów, z przewagą kukurydzy (45 ha), użytków zielonych (45 ha) i zbóż, podporządkowana jest zabezpieczeniu bazy paszowej dla bydła. Państwo Kowalscy niejednokrotnie korzystali z programów unijnych, między innymi na modernizację gospodarstwa.
 
Zofię i Sławomira Kowalskich prowadzących w miejscowości Racięcice, gmina Sompolno, gospodarstwo o powierzchni 120 hektarów, w którym dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Aktualna wielkość stada to 65 krów, a średnia wydajność mleka od jednej sztuki wynosi 8600 litrów rocznie. W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja opasów. Ich roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 75 szt. o łącznej wadze 50 ton. Rolnicy zmodernizowali swoje gospodarstwo korzystając z dotacji unijnych.
 
Beatę i Pawła Kwiecińskich z Liśca Wielkiego w gminie Stare Miasto, posiadających12-hektarowe gospodarstwo, które specjalizuje się w hodowli bydła opasowego (20 sztuk) oraz trzody chlewnej. Roczna sprzedaż bydła rzeźnego kształtuje się na poziomie 16 ton, a tuczników – ok. 200 sztuk o łącznej wadze 24 000 kg. W gospodarstwie uprawiana jest kukurydza, mieszanki zbożowe, oraz użytki zielone z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt.
 
Karolinę i Tomasza Liczbińskich z Kazimierowa w gminie Stare Miasto, prowadzących 22-hektarowe gospodarstwo (w tym 10 ha - stanowią grunty dzierżawione) specjalizujące się w hodowli bydła opasowego (roczna sprzedaż wynosi ok. 12 ton) oraz trzody chlewnej (roczna sprzedaż na poziomie 100 tuczników o łącznej wadze 10 000 kg). Hodowli zwierząt podporządkowana jest również cała produkcja roślinna. Gospodarstwo zostało zmodernizowane przy udziale środków unijnych.
 
Mariolę i Jana Pałuckich, prowadzących w Kozarzewku, gmina Kazimierz Biskupi, 61-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną, w której dominuje uprawa zbóż: na 20 ha występuje rzepak ozimy (dający plon na poziomie 4,5 tony z ha), na 28 ha -pszenica ozima  (6 ton z ha) oraz na 11 ha - żyto hybrydowe (7 ton z ha). Na 2 hektarach uprawiany jest też burak cukrowy, który w ciągu roku daje wysoki plon wynoszący 80 ton z ha. Gospodarstwo jest zmechanizowane, a prowadzona w nim produkcja odbywa się z zachowaniem zasad środowiska naturalnego, higieny i bezpieczeństwa.
 
Irenę i Mariana Rusinów z Polic w gminie Kramsk, którzy posiadają 53-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Aktualnie stado liczy 90 krów dojnych. Średnia wydajność mleka od jednej sztuki wynosi 9 200 litrów rocznie. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, a prowadzona w nim produkcja roślinna  oparta jest na łąkach, pastwiskach oraz kukurydzy.
 
Wszyscy nominowani gospodarze wyróżniają się konkurencyjnością, innowacyjnością oraz stosowaniem nowoczesnych technologii. Stanowią także przykład efektywnego korzystania z programów unijnych. Decyzją kapituły konkursu, jedynie pięcioro z nich zdobędzie prestiżowy tytuł „Powiatowy Rolnik Roku 2018” i statuetkę „żniwiarza”. Nazwiska laureatów XVI konkursu poznamy 19 sierpnia podczas Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek w Kramsku.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting