Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Efektywny powrót na rynek pracy!Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe lub zdobyć nowe kwalifikacje. Uczestnikom projektu zapewniamy dobrej jakości szkolenia zawodowe i komputerowe, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Oferujemy płatne staże oraz stypendia zawodowe, zapewniamy catering, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie NNW. Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby niepełnosprawne.

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolność do zatrudnienia 60 uczestników projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego - wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.
Projekt kierowany jest do mieszkańców poniższych gmin: Babiak – gmina wiejska; Chodów – gmina wiejska; Dąbie; Grzegorzew – gmina wiejska; Kłodawa; Koło – gmina wiejska; Koło; Kościelec – gmina wiejska; Olszówka – gmina wiejska; Osiek Mały – gmina wiejska; Przedecz; Grodziec – gmina wiejska; Kleczew, Rychwał; Skulsk – gmina wiejska; Sompolno; Wierzbinek – gmina wiejska; Wilczyn – gmina wiejska; Słupca; Słupca – gmina wiejska; Zagórów; Lądek – gmina wiejska; Orchowo – gmina wiejska; Ostrowite – gmina wiejska; Powidz – gmina wiejska; Strzałkowo – gmina wiejska; Brudzew – gmina wiejska; Dobra; Kawęczyn – gmina wiejska; Malanów – gmina wiejska; Przykona – gmina wiejska; Tuliszków; Turek; Turek – gmina wiejska; Władysławów – gmina wiejska.  
 
Działania w projekcie:
  • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Grupowe poradnictwo zawodowe, w tym wsparcie doradcze,
  • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, dopasowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb Uczestnika Projektu oraz możliwości zatrudnienia w regionie,
  • Szkolenia komputerowe ECDL Base obejmujące podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu,
  • 3-miesięczne, płatne staże zawodowe zgodne z odbytym szkoleniem.
 
Okres realizacji: 1.07.2018 – 31.12.2018
Wartość projektu: 440 678,08 zł
 
Kontakt:
Agnieszka Michońska-Skomra
Koordynator Regionalnego Projektu
tel. + 48 510 488 157
e-mail: askomra@jcgroup.pl


Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting