Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Powiat zakończył czwarty program dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiat Koniński zakończył IV edycję „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Trwające trzy miesiące zajęcia grupowe i indywidualne realizowane były w ramach „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Wzięło w nich udział 12 mężczyzn z gmin: Rychwał, Kazimierz Biskupski, Skulsk oraz Krzymów, zgłoszonych do programu przez zespoły interdyscyplinarne i inne instytucje działające na terenie powiatu. Terapię ukończyło 7 osób, które na najbliższe trzy lata włączone zostały do systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą. Kontrola ta odbywać się będzie głównie poprzez konsultacje indywidualne z uczestnikami programu oraz członkami ich rodzin.

- Osoby objęte programem uczestniczyły w 60 godzinach spotkań grupowych i 10 godzinach sesji indywidualnych. Celem zajęć było zminimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy, przede wszystkim, poprzez rozwijanie u sprawców umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych oraz kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych -  informuje Jacek Biskupski – kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie – dla przypomnienia dodam, że z 30 uczestników poprzednich edycji programu połowa terapię ukończyła, a czternastu jak dotąd do zachowań przemocowych nie wróciło – mówi kierownik.

Program realizowany jest od czterech lat przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Stanowi integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzupełnia różne formy interwencji prawnych oraz administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących przemoc. Od początku jest współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting