Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

46. sesja Rady Powiatu Konińskiego

Najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 13 września. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminie Rychwał.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminie Rychwał.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminie Wilczyn.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminie Wilczyn.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018–2020 w Powiecie Konińskim.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokościśrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2019 wysokości opłat i kosztówspowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
22. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
23. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting