Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

XXXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego

25 stycznia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. nterpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
7. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2015 – 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Powiat Koniński jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
14. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
15. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting