Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Koła Gospodyń Wiejskich otrzymają wsparcie zapisane w ustawie

Sejm przyjął 4 października 2018 roku, Ustawę o kołach gospodyń wiejskich. To duża zmiana, ponieważ do tej pory nie istniały odrębne dokumenty regulujące działanie tych organizacji społecznych. Co się zmieni? Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zyskają osobowość prawną i będą mogły korzystać z dotacji.

KGW jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. KGW reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Co zmieni Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich?
•    KGW zyskają osobowość prawną, a co za tym idzie – możliwość korzystania z dotacji.
•    Umożliwi prostą i szybką rejestrację KGW, dzięki czemu nieformalna działalność kobiet na obszarach wiejskich (bo to one zwykle zrzeszają się w KGW) zyska formalne ramy.
•    KGW uniezależnią się od kółek rolniczych.
•    KGW będą mogły tworzyć związki.
•    Na terenie jednej wsi będzie mogło działać jedno Koło. Jedna osoba może być członkiem jednego Koła.
•    KGW będzie mogło powstać z inicjatywy min. 10 osób spełniających kryteria członkowskie.
•    Ustawa prezentuje wzorcowy statut KGW, reguluje również obowiązkowe organy KGW.
•    KGW będą wpisywane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
•    Działające KGW mają 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie na dostosowanie się do aktualnych przepisów. Te, które tego nie zrobią, będą działać na podstawie dotychczasowego prawodawstwa.
•    Określa sposoby finansowania działalności KGW: składki członkowskich, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności (również z działalności zarobkowej, w tym – gospodarczej), dochody z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Wszelki dochód ma służyć działalności statutowej i nie może być dzielony między członków. Tryb przyznawania dotacji zostanie określony odrębnym rozporządzeniem.
•    KGW będą mogły prowadzić UEPiK (uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów).

Nowe prawo zacznie obowiązywać najwcześniej w połowie listopada 2018 roku.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting