Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Usuwanie azbestu w Powiecie Konińskim

Rok 2018 to kolejny rok działań powiatu związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Prace w terenie zakończyły się 19 października. Firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego rozpoczęła usuwanie azbestu w czerwcu. Likwidacji uległo ponad 1.500 ton odpadu azbestowego.
 
Całkowity koszt tegorocznego przedsięwzięcia wyniósł prawie 545 tys. zł, w tym 156 tys. zł to dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, którą samorząd powiatu otrzymał zgodnie z umową podpisaną w czerwcu br. Prace prowadzone były na terenie prawie 500 nieruchomości w 14 gminach powiatu konińskiego. Wyroby azbestowe unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie.
 
Założeniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” jest pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość na terenie powiatu w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa. W ciągu 12 lat realizacja Programu przyczyniła się do unieszkodliwienia ponad 9,5 tys. ton wyrobów zawierających azbest. Powiat Koniński przeznaczył na ten cel kwotę ponad 6.340.000 zł, z czego środki własne to ponad 4.000.000 zł. Pomoc finansową w wysokości ponad 2.150.000 zł powiat pozyskał z WFOŚiGW.
 
Zainteresowanie udziałem w Programie jest z roku na rok coraz większe, co świadczy o większej świadomości naszej lokalnej społeczności dotyczącej szkodliwości  niebezpiecznego odpadu azbestowego.
Przedsięwzięcie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Usuwanie azbestu w Powiecie Konińskim
Usuwanie azbestu w Powiecie Konińskim
Usuwanie azbestu w Powiecie Konińskim
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting