Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020.

Konsultacje mające środowiskowy charakter trwają w dniach od 27 lipca do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii  przez  instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag na adres: sekretariat@pcpr.konin.pl lub drogą pocztową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ,62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 9

Treść programu do pobrania: Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting