Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania i wspierania kultury fizycznej.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Konińskiego 20 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w dniu 28 lutego 2018 r.

Listę podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Listę podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Listę podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Link do Uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting