Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresów: edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Zarząd Powiatu Konińskiego 27 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w dniu 21 marca 2018 r.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z oświaty i wychowania w 2018 roku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Lista podmiotów, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2018 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Rozstrzygnięcie zamnieszczono na stronie BIP
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting