Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Rada powiatu uchwaliła budżet na 2019 rok

Więcej środków na inwestycje i remonty. Rada powiatu konińskiego przyjęła dziś budżet na 2019 rok.  
Radni powiatu konińskiego spotkali się 28 grudnia na trzecim i zarazem ostatnim posiedzeniu w tym roku kalendarzowym. Przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki. Zatwierdzili też przyszłoroczne plany pracy rady i jej stałych komisji, w tym plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Dokonali wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, którym został starosta Stanisław Bielik oraz przedstawicieli rady powiatu do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego - głosując na: Tadeusza Słodkiewicza i Jerzego Rzepeckiego. Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku delegowali Piotra Maciejewskiego i Radosława Kelma, a Halinę Lenartowicz i Elżbietę Fijałkowską - do pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
Obrady przyniosły również rozstrzygnięcia w sprawie najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni uchwalili wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2027. Zagłosowali też za przyjęciem budżetu na 2019 r., w którym dochody powiatu prognozowane są na 91 mln 968 tys. zł, a wydatki - na 87 mln 982 tys. złotych. Wynosząca blisko 4 mln zł nadwyżka budżetowa w całości pokryje niezbędne wydatki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Największymi wartościami po stronie dochodów są subwencje i dotacje wynoszące łącznie: 49 mln 398 tys. zł, w tym subwencja ogólna w wysokości 36 mln 808 tys. zł. Z kolei dochody własne powiatu zaplanowano na kwotę 42 mln 568 tys. zł,
z czego 12 mln 213 tys., stanowią środki z tytułu prowadzonych działalności administracyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
- Ważną pozycją w dochodach powiatu, wynoszącą ponad 5 mln 665 tys. zł, są środki pozyskane na realizację kilku przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówił starosta koniński Stanisław Bielik - już teraz mogę Państwa zapewnić, że dochody te w ciągu roku znacznie się zwiększą. Gwarantuje to, zarówno kontynuacja wielu projektów rozpoczętych w roku bieżącym i latach wcześniejszych, jak i projekty przygotowane do realizacji w przyszłym roku oraz plany związane z aplikowaniem o środki na inne zadania, w tym inwestycje drogowe – dodał starosta.
Najwięcej po stronie wydatków pochłonie funkcjonowanie oświaty (25 mln 260 tys. zł), transport i łączność (15 mln 234 tys. zł) oraz zadania z zakresu polityki społecznej (9 mln 833 tys. zł). Plan finansowy zakłada też ponad 9 mln 267 tys. zł na wydatki majątkowe, czyli prawie 3 mln więcej niż w 2018 r. Jak zaznaczył przewodniczący zarządu, one również w ciągu roku ulegną jeszcze zwiększeniu.
- Oceniając planowane wydatki majątkowe powiatu, które są niezwykle ważne, bo służą jego rozwojowi, należy też uwzględnić środki przeznaczone na projekty realizowane z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, tzw. miękkie związane głównie z oświatą oraz projekty inwestycyjne, w tym geodezyjny - umożliwiający przejście z analogowego zasobu geodezyjnego na cyfrowy. Nie można również pominąć nakładów, jakie ponosimy na remonty bieżące, zwłaszcza na drogach, na które w 2019 r. zaplanowaliśmy prawie 5 mln złotych – poinformował Stanisław Bielik.
Podsumowując przyszłoroczny budżet, starosta zapewnił, że daje on stabilność finansową powiatu i gwarantuje realne wykonanie zadań nałożonych na samorząd. Poza planami inwestycyjnymi i remontowymi na drogach, wśród przyszłorocznych priorytetów wymienił m.in.: remonty placówek oświatowych, rozbudowę centrum gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, pomoc stypendialną dla młodzieży uczącej się oraz refundację z tytułu kosztów na zakup biletów miesięcznych i pobytu w internacie, poprawę dostępności transportem zbiorowym, wsparcie rodzin zastępczych, czy rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2019 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem. Uchwała budżetowa została przyjęta 18 głosami „za", przy braku głosów przeciwnych i 4 „wstrzymujących się". 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting