Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Z XXVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

XXVII sesja Rady Powiatu KonińskiegoXXVII sesję Rady Powiatu Konińskiego zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym. Radni podjęli też 3 uchwały.
 
Porządek posiedzenia liczył 19 punktów. Część sprawozdawczą obrad rozpoczął Starosta Koniński Stanisław Bielik relacjonując pracę organu wykonawczego powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania jednostek, służb i instytucji. Nie wnosząc żadnych uwag przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2016 r. Rada wysłuchała również sprawozdań przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie.
 
Następnie w drodze uchwały radni wyrazili negatywną opinię na temat propozycji zmiany granic gminy Stare Miasto i Miasta Konina. Decyzję w tej sprawie poprzedziły konsultacje społeczne przeprowadzone w powiecie.
 
W ostatniej części obrad organ stanowiący zdecydował o dokonaniu zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting