Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

XXXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego będą obradować 30 października 2017 r. XXXVI posiedzenie tej kadencji rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2017 roku.
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2027 wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2017 r.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chopin” w Żychlinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017 - 2027.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
17. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
18. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting