Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Powiat Koniński zakończył konsultacje w sprawie zmiany granic

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic gminy Stare Miasto w powiecie konińskim i miasta Konina. Inicjatywę w tej sprawie podjął samorząd Miasta Konina, który wystąpił o wydanie przez Radę Powiatu Konińskiego opinii w tej sprawie.
 
Przeprowadzone przez Powiat Koniński w okresie 16.02.2017 r. – 1.03.2017 r. konsultacje społeczne w formie ankiety przyniosły następujące wyniki. W konsultacjach udział wzięło 218 osób z czego za zmianą granicy głosowało 28 osób, przeciw 137 osób, natomiast 53 osoby wstrzymały się od głosu w sprawie. Wyniki konsultacji nie są wiążące.
 
Na sesji 3 marca 2017 r. Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwałę, wyrażającą negatywną opinię do zmiany granic gminy Stare Miasto i Miasta Konina.
 
Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia min. ustala granice gmin przy czym art. 4 ust. 3 tej ustawy zawiera dyrektywę określającą kryteria zmiany granic: „Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych”. W ocenie Rady Powiatu Konińskiego kryteria te nie są spełnione w przypadku wniosku w zakresie zmiany granic Miasta Konina polegającej na włączeniu do granic miasta terenu oczyszczalni ścieków. W tym przypadku w szczególności nie jest spełnione kryterium zapewnienia jednorodności terytorium gminy. Likwidacji ulega dotychczasowa jednorodna i naturalna linia rozgraniczająca obszar gminy Stare Miasto i Miasta Konina. Natomiast powstaje obszar w sposób nienaturalnie wnikający w dotychczasowy obszar gminy Stare Miasto. Ponadto uzasadnienie wniosku w tym zakresie, polegające na kwestii konieczności płacenia podatku od nieruchomości na rzecz gminy Stare Miasto przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie nie może w opinii Rady stanowić podstawy żądania zmiany granicy pomiędzy sąsiednimi gminami, skutkiem której ma być zmiana beneficjenta wpłat z podatku. Tym bardziej, że podatek ten bezpośrednio obciąża odrębną od Miasta osobę prawną, jaką  jest spółka z o.o. Z uwagi na to, że wniosek Prezydenta Miasta Konina stanowi kompleksową propozycję zmiany granic na całym obszarze nim objętym - mimo zasadności proponowanych zmian i ich właściwego uzasadnienia w pozostałym zakresie - Rada Powiatu Konińskiego opiniuje wniosek negatywnie w całości, mając na względzie niezasadność zmiany granicy w obrębie nieruchomości obejmujących teren oczyszczalni ścieków.

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez powiat koniński  w sprawie zmiany granic administracyjnych między Miastem Konin a Gminą Stare Miasto, naruszających jednocześnie granice powiatu konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting