Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej "KOMUNALKA RZGÓW"

 Pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej Minął pierwszy rok działalności Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW”, która powstała z inicjatywy i w partnerstwie powiatu konińskiego oraz gminy Rzgów. Jest drugim podmiotem ekonomii społecznej w naszym powiecie, którego założycielami są dwie jednostki samorządu terytorialnego.
 
- Władze powiatu konińskiego są zainteresowane wspieraniem idei ekonomii społecznej - mówi Stanisław Bielik starosta koniński – każda inicjatywa stwarzająca osobom wykluczonym szansę powrotu na rynek pracy jest cenna, a zwłaszcza gdy dodatkowo wspiera je w rozwoju osobistym i społecznym.
 
Ważny moment w życiu spółdzielni miał miejsce 7 września 2016 r. W tym dniu odbyło się pierwsze Zebranie Członków Założycieli, podczas którego uchwalono statut spółdzielni oraz powołano jednoosobowy zarząd - prezes Iwonę Maciejewską.
 
Na wydatki inwestycyjne oraz te związane z obsługą bieżącej działalności, samorządy założycielskie pozyskały 172 500,00 zł z Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Środki te przede wszystkim umożliwiły zakup profesjonalnego sprzętu, tj. dwóch  pojazdów komunalnych - śmieciarek oraz busa.
 
Zgodnie z założeniami statutowymi, podstawowym profilem działania podmiotu są prace związane z gospodarką komunalną, a głównie odbiór odpadów od mieszkańców gminy Rzgów. Zakres działalności spółdzielni obejmuje również usługi porządkowe, utrzymanie terenów zielonych, usługi kurierskie, a nawet opiekę nad osobami starszymi i dziećmi.
 
Spółdzielnia bardzo rozwinęła się w ciągu roku – mówi jej prezes Iwona Maciejewska – poza odbiorem odpadów od mieszkańców naszej gminy, świadczymy na jej terenie usługi kurierskie, a także realizujemy zlecenia porządkowe (zbieranie śmieci z poboczy i rowów) w czterech gminach, a w dwóch - świadczymy usługi polegające na wykaszaniu poboczy. Przeszkoliliśmy już pracowników do przeprowadzania oprysków wzdłuż chodników i zamierzamy też doposażyć spółdzielnię w dodatkowy sprzęt, m.in. wykaszarkę bijakową, ciągnik oraz zagęszczarkę do kładzenia kostki chodnikowej – dodaje prezes.
 
W Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA RZGÓW” obecnie znajduje zatrudnienie 8 pracowników. Wszystko jednak wskazuje na to, że powinno się ono zwiększyć. Podmiot od roku podejmuje działania zwiększające jego konkurencyjność na rynku oraz gwarantujące klientom wysoką jakość usług.  W najbliższej przyszłości „KOMUNALKA RZGÓW” planuje rozszerzyć swoją działalność o usługi budowlane, wykończeniowe i elektryczne.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting