Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (drugi konkurs w 2017 r.) oraz na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Zarząd Powiatu Konińskiego 24 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Oferty na konkursy w zakresach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (załącznik nr 1) oraz realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2) można składać w terminie do 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting