Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym

Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 21 lipca 2017 r., podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja, na zadanie publiczne pn.: „Kuźnia talentów – warsztaty dla dzieci w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie”.
 
Treść oferty dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie p. 167 lub drogą elektroniczną na adres krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.  
 
Oferta złożona w trybie uproszczonym.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting